Niina Getts

Project Description

Kõrghariduse: Tallinna Ülikool.
Eriala: põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja.
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 11 aastat.